Dzisiaj jest czwartek, 17 sierpnia 2017 roku , Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
strona główna

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku za rok 2016!


Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny

Widok z kamery "Almanachowej"
login: kam

 

 

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 


--
wiadomosci, informacje - czwartek, 17 sierpnia 2017r.

Sierpień 2017

Uprzejmie dziękujemy darczyńcom i informujemy, że z tytułu 1% z rozliczeń podatkowych za rok 2016 otrzymaliśmy 9920 złotych. Pieniądze te w stu procentach wykorzystane zostaną na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny!

Lipiec 2017

Po dwudziestu pięciu latach regularnego ukazywania się kolejnych roczników "Almanachu Muszyny", w roku 2016 opublikowana została - jako tom dwudziesty szósty - pełna bibliografia naszego pisma. Od bieżącego roku podjęliśmy działalność wydawniczą w postaci "Biblioteki Almanachu Muszyny". Pierwszy tom nowego cyklu poświęcony został Nagrodzie "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, przeznaczonej dla książek dotyczących historii Sądecczyzny, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie tego wyróżnienia. Tom zawiera bardzo ciekawy tekst autorstwa Agaty Tobiasz o patronie Nagrody oraz, krótką prezentację książek nagrodzonych w dziesięciu edycjach konkursu. Ponadto przybliżamy Czytelnikom trzy organizacje, które przed dekadą zainicjowały przyznawanie Nagrody, a ich przedstawiciele do dnia dzisiejszego wchodzą w skład kapituły.

W Krynicy-Zdroju w Pijalni Głównej odbył się wspaniały koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i Straży Granicznej Królestwa Niderlandów. Spotkanie z orkiestrą poprzedził występ stypendysty Almanachu Muszyny, Karola Kiety (akordeon), mieszkańca Czyrnej, ucznia Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu. Karol zagrał miedzy innymi utwór "Życzenie" Fryderyka Szopena i zebrał zasłużone oklaski. Przed koncertem miał miejsce wernisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą". Wystawa ta zagościła w Krynicy już po raz drugi, tym razem z okazji 80. rocznicy wizyty księżnej Julianny, następczyni tronu niderlandzkiego, i jej męża Bernarda, którzy spędzili tu miesiąc miodowy w willi "Patria", przyjmując zaproszenie Jana Kiepury. Autorką wystawy jest Karolina Grobelska, kustosz Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a zorganizowało ją Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. W trakcie koncertu orkiestry pokazano film, nawiązujący do wizyty książęcej pary w krynickim uzdrowisku. Film opracował Krzysztof Kubiesa, a komentarz przeczytała Dobrosława Kurzeja, która kilka lat temu była stypendystką Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny przyznało stypendia na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Przyznano trzy stypendia licealistom wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej, stypendium za najlepiej zdaną maturę oraz trzy stypendia pomostowe dla studentów pierwszego roku studiów. Ponadto przyznano jedno stypendium artystyczne oraz postanowiono kontynuować program stypendialny "Klasa z klasą". Z kandydatami do stypendiów spotkała się komisja stypendialna powołana przez SPAM.
Pobierz komunikat w sprawie przyznanych stypendiów.

Czerwiec 2017

W dniu 30 czerwca 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w gościnnych progach Miasteczka Galicyjskiego wręczone zostały Honorowe Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrody otrzymali: dr Sławomir Wróblewski za książkę Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec za książkę Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie. Ponadto Anna Florek oraz Justyna Stasiek-Harabin otrzymały specjalne wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny za album-katalog Edmund Cieczkiewicz. Melancholia. >> więcej:

Agata, członek zarządu SPAM, reprezentowała nas podczas zakończenia roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom i uczennicom dziękujemy za owocną współpracę w roku szkolnym 2016/2017 i życzymy udanych i pełnych atrakcji wakacji!

Maj 2017

W ramach naszego programu promocji szlaku winnego "Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna", członek zarządu SPAM Gabriel Kurczewski, uczestniczył aktywnie w dwóch ważnych związanych z tym tematem wydarzeniach. W trakcie Festiwalu Kulturalno-Winiarskiego w miejscowości Tarcal koło Tokaju przedstawił wykład "Only in Poland are Hungarian wines valued properly. On significance of the Polish-Tokaji wine contacts". Zaś w ramach XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturalnego we wsi Frydman na Spiszu, podczas których udostępniono do zwiedzania piwnice na wino zbudowane na początku XIX wieku przez hrabiego Andrzeja Horvath-Palocsay, ówczesnego właściciela „państwa niedzickiego", Gabriel wygłosił wykład „Spisz na winnym szlaku handlowym", przybliżający karierę win węgierskich w dawnej Polsce i rolę miast spiskich w handlu winem tokajskim.

Kwiecień 2017

"Klasa z klasą" z Muszyny z wizytą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Klasa IIA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego z Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie otrzymała stypendium "Klasa z klasą", które przyznane zostało w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zgodnie z regulaminem konkursu, stypendium w kwocie 3000 złotych wykorzystane zostało na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. W ramach bogatego trzydniowego programu pobytu, w trakcie wizyty w nowoczesnej siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnicy wycieczki zapoznali się z podstawowymi założeniami funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Z uczennicami i uczniami w Sali Notowań GPW spotkali się pracownicy Działu Rozwoju Rynku, którzy przybliżyli zasady funkcjonowania giełdy. Przypomniano, że pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku, czyli prawie 200 lat temu, a obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja w trakcie spotkania dowiodła zainteresowania młodzieży tematem. Może wyrosną z niej aktywni uczestnicy rynku kapitałowego? Kolejnymi punktami pobytu w Warszawie były między innymi wizyty w Muzeum Narodowym oraz Centrum Nauki Kopernik. Młodzież muszyńską ugościło w swojej siedzibie renomowane warszawskie VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana, którego dyrektorem przed laty był Witold Kaliński.

Marzec 2017

Gośćmi specjalnymi Walnego Zebrania SPAM byli Orsolya i Jerzy, nasi przyjaciele z Tarcal w regionie Tokaju. Gościliśmy u nich w październiku, teraz oni wpadli do nas aby poznać Muszynę, przedstawić nam swoje stowarzyszenie i porozmawiać o wspólnych projektach. Te najbardziej aktualne wiążą się z promocją festiwalu kulturalno-winiarskiego w Tarcal, który odbędzie się podczas majówki. Możliwość wycieczki do Tarcal może być dodatkową atrakcją długiego weekendu spędzanego w Muszynie. Tym bardziej, że niektóre wydarzenia festiwalu będą tłumaczone na język polski. W programie imprezy znalazł się m.in. wykład Gabriela Kurczewskiego, członka zarządu SPAM, pt. "Only in Poland are Hungarian wines valued properly. On significance of the Polish-Tokaji wine contacts". Przygotowujemy też jesienny wyjazd członków i sympatyków SPAM do Tokaju. Być może tym razem popracujemy trochę w winnicach!

W gościnnych progach Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego, rozstrzygnięto konkurs na spot reklamowy "Moja szkoła i moja Muszyna". Celem konkursu, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny i Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, było pogłębienie zainteresowania szkołą i środowiskiem szkolnym, miastem i gminą Muszyna, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami IT i kształtowanie nawyku pracy zespołowej. Uczniowie PZS do oceny jury przedstawili 12 prac. Trudność zadania polegała na zawarciu treści w 30 sekundach – wiadomo przecież, że czas antenowy jest bardzo drogi. >> nagrodzone prace

Kryteria oceny stanowiły: przesłanie, czyli opowiedziana historia, wartość emocjonalna, scenariusz oraz technika wykonania spotu. Jury w składzie: Katarzyna Kucia-Gancarczyk, Katarzyna Rymarczyk-Wajda, Anna Bursztyńska-Rucka, Marek Dymek pod przewodnictwem Krzysztofa Wnęka postanowiło przyznać nagrody na łączną kwotę 1500 złotych za najlepsze spoty: I miejsce – Patrycja Całus i Damian Drab, „Funkcje trygonometryczne” II miejsce – Krzysztof Gołyźniak i Jakub Krynicki, „Każdy może mieć swoje 5 minut” III miejsce – Katarzyna Marczyk i Mateusz Błażków, „Jesteśmy rodziną” Wyróżnienia – Patryk Murzyn, „Muszyna okiem turysty”, oraz Zuzanna Peregrym i Krzysztof Hadała, „Muszyna”. Ogłoszenie wyników nastąpiło w czasie walnego zebrania SPAM. Nagrodzone spoty będą dostępne na stronie www.szkola.muszyna.pl Organizatorzy, dostrzegając wartości edukacyjne konkursu, postanowili przeprowadzić za rok jego drugą edycję.

Zgodnie z umowami podpisanymi z naszymi stypendystkami i stypendystami, mamy prawo sprawdzać ich postępy w nauce i aktywności społecznej po pierwszym semestrze roku szkolnego/akademickiego 2016/2017. Od dyrekcji szkół otrzymaliśmy informacje, które świadczą, że nasi podopieczni dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków; wyróżniają się nauką i pracą społeczną. Wszystkim darczyńcom Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Pobierz syntetyczną informację o osiągnięciach naszych wspólnych podopiecznych.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Szesnasta edycja konkursu z cyklu "Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego" przebiega pod hasłem „Zabytki UNESCO – cztery pory roku”, a jej celem jest uwiecznienie na fotografiach detali architektonicznych dwóch obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – cerkwi pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (powiat nowosądecki) oraz cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach (powiat gorlicki).
Pobierz: regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia i oświadczenie uczestnika.

Luty 2017

W dniu 4 marca 2017 roku o godzinie 15 w Muzeum Państwa Muszyńskiego odbędzie się walne zebranie członkiń i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zapraszamy także naszych szanownych sympatyków, którzy chcą wspólnie z nami porozmawiać o tym, co udało nam się zrealizować w minionym roku i co planujemy na rok 2017. Pobierz dokumenty, o których będziemy debatowali:
Sprawozdanie SPAM 2016,
Plan Pracy SPAM 2017 i
Listę wpłat na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny 2016.

W ramach przygotowań do wyłonienia laureatów X jubileuszowej edycji Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, wielce życzliwa "Almanachowi Muszyny", Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu opracowała listę książek o szeroko rozumianej tematyce historycznej, które kapituła nagrody weźmie pod uwagę w swoich pracach. Wręczenie nagrody nastąpi zgodnie z tradycją w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 30 czerwca o godzinie 12. Pobierz listę książek:

Styczeń 2017

Podczas uroczystego apelu w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie klasa IIA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego otrzymała stypendium „Klasa z Klasą”, które przyznane zostało w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Stypendium jest efektem publicznej zbiórki, przeprowadzonej podczas koncertu Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości!, który w kwietniu 2016 roku Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Podczas koncertu, przy licznym udziale publiczności, kunsztem artystycznym popisała się młodzież szkolna, w tym stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Zgromadzone w trakcie koncertu fundusze zostały przeznaczone na stypendium „Klasa z Klasą”. Regulamin konkursu opracowała i oceny współzawodnictwa dokonała rada pedagogiczna. Uwzględniane były wyniki nauczania, frekwencja, działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu, udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz zawodach sportowych. Zdaniem Rady program przyczynił się do aktywizacji młodzieży, kształtował poczucie współodpowiedzialności, motywował do nauki, rozwijania zainteresowań oraz pracy na rzecz środowiska lokalnego. Klasa, która osiągnęła najwyższy wynik we współzawodnictwie, otrzymała bon na 3.000 zł. Będzie go mogła wykorzystać na dofinansowanie wycieczki dydaktycznej. Wychowawcą nagrodzonej klasy jest Zenon Smyda, zaś członkami samorządu klasowego są Damian Drab, Weronika Długosz i Katarzyna Marczyk.

Przyjacielskim i artystycznym akcentem rozpoczęliśmy Nowy Rok 2017. W gościnnych progach Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" w Muszynie odbył się koncert w wykonaniu stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie oraz Państwowych Szkół Muzycznych w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu. Swoim kunsztem (skrzypce, fortepian, gitara, śpiew i recytacja) popisali się: Emilia Pióro, Joachim Drab, Jakub Cieśla, Weronika Długosz, Katarzyna Marczyk, Damian Drab oraz Magdalena Miczulska. Było wspaniale - dziękujemy!

Grudzień 2016

W cenionym przez bibliofilów miejscu, jakim jest Warszawski Klub Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie, staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbyło się spotkanie z Adamem Ziemianinem, który opowiedział o swoich najnowszych książkach - tomie poezji "Zakamarki" oraz powieści "Okrawki. Opowieść o Isi, Wojtku Bellonie i o tamtym Krakowie" (wydawca - Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa). Autora przedstawiła licznym słuchaczom Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", podkreślając muszyńskie wątki w jego życiorysie i twórczości. Poeta scharakteryzował główne przesłanie obu książek i recytował ich fragmenty. Miłym akcentem było dedykowanie Adamowi przez Wojtka Dąbrowskiego wiersza "Makatka dla Ziemianina", nawiązującego do twórczości poety. Wojciech Juszczyk, prezes Towarzystwa Karpackiego, wręczył Adamowi odznakę wydaną z okazji jubileuszu Towarzystwa - jako wyraz uznania za jego karpacką poezję. Odczytano także list gratulacyjny od dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. Spotkanie zakończyły rozmowy przy lampce muszyńskiego wina "Harnik", ofiarowanego przez Burmistrza Muszyny, dra Jana Golbę, w którego imieniu życzenia radosnych świąt i pogodnego Nowego Roku przekazała Renata Kopacz, kustosz Biblioteki Publicznej w Muszynie. Pobierz relację

Listopad 2016

Oglaszamy konkurs na film (spot) reklamowy "MOJA SZKOŁA" oraz "MOJA MUSZYNA". Organizatorami konkursu są Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Konkurs skierowany jest do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. Celem konkursu jest wzbudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą, środowiskiem szkolnym, miastem i gminą Muszyna, a także nabycie i doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami IT. Uczestnicy konkursu mają zrealizować multimedialny film reklamowy, trwający maksymalnie 30 sekund, o tematyce związanej ze środowiskiem szkoły lub promujący Muszynę i okolice.
Pobierz regulamin ….

W Teatrze Miejskim w Lesznie miała miejsce premiera spektaklu "Abonament na szczęście", opracowanego na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej. Spektakl powstał z inspiracji byłego stypendysty "Almanachu Muszyny", Antoniusza Dietziusa (scenariusz i reżyseria), dla którego był to debiut na publicznej scenie. Według recenzji, jakie do nas dotarły, widowisko okazało się niezwykłe i wręcz magiczne. Narrację poprowadziła Beata Kawka, a znane piosenki świetnie zaśpiewała trójka młodych aktorów - Anastazja Simińska, Agata Walczak i Kamil Dominiak. Głosu użyczył również Piotr Fronczewski. Spektakl stał się sukcesem całego zespołu, ale przede wszystkim sukcesem Antoniusza. Brawo, Antku, oby tak dalej! Fot. Ze strony Teatru Miejskiego w Lesznie

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny postanowił przyznać jednorazowe stypendia w wysokości 500 złotych Amelce i Madzi, uczennicom Szkoły Podstawowej w Muszynie, poważnie rannym w tragicznym wypadku drogowym, jaki miał miejsce we wrześniu w Muszynie. Chcemy, aby nasz drobny dar wsparł je w edukacji w okresie rekonwalescencji. Trzymajmy wszyscy kciuki za powrót Amelki i Madzi do pełnego zdrowia!

Fundacja Batorego zaaprobowała sprawozdanie SPAM z wykorzystania grantu zasilającego Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny w roku szkolnym 2015/2016. Ponadto przyznano nam na ten cel 8.000 złotych na rok szkolny 2016/2017. Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że Fundacja Batorego kończy program dofinansowywania programów stypendialnych, prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe. Z racji dobrej realizacji przez nas programu i skutecznego pozyskiwania pieniędzy na stypendia z prywatnych źródeł, otrzymaliśmy na cele stypendialne "grant pożegnalny Fundacji Batorego" w kwocie 16.000 złotych, który rozdysponujemy w kolejnych latach. W imieniu uzdolnionej młodzieży dziękujemy Fundacji Batorego za wieloletnie wspieranie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny!

Październik 2016

Miło nam poinformować, że dwoje naszych ubiegłorocznych stypendystów, otrzymujących stypendia pomostowe przeznaczone dla studentów I roku studiów dziennych, a realizowane dzięki współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, uczestniczyło z powodzeniem w konkursie "Prymus". Są to Aleksandra Szlaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Maciej Gościński (Akademia Górniczo-Hutnicza). Konkurs "Prymus" wyłonił studentów, którzy mogli wylegitymować się bardzo dobrymi wynikami po pierwszym roku, dzięki czemu otrzymają stypendia na rok kolejny. Serdecznie gratulujemy Oli i Maćkowi i życzymy dalszych sukcesów!

Mocna grupa cyklistów z ramienia SPAM w składzie: Renata, Czesław, Zbyszek, Paweł i dwa Krzyśki, wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Muszyna na temat planowanego przebiegu tras rowerowych w Dolinie Popradu.

Od kilku lat staramy się o odnowienie tradycji szlaku winiarskiego, wiodącego z Tokaju przez Lubowlę i Muszynę w głąb Polski, widząc w niej wielki potencjał rozwoju naszej miejscowości i współpracy z naszymi sąsiadami ze Słowacji i Węgier. Krokiem, mającym przybliżyć Tokaj do Muszyny, był wyjazd członków i sympatyków Stowarzyszenia do Tokaju. W ponad trzydziestoosobowej grupie odwiedziliśmy ten słynny region winiarski w środku winobrania, przy pięknej październikowej pogodzie. Zatrzymaliśmy się w zabytkowym Sarospatak, dawnej siedzibie książęcego rodu Rakoczych, historycznej i kulturalnej stolicy regionu. Odwiedziliśmy piwnicę Tokaj Portius, której właścicielem jest Richárd Hörcsik. Richárd przedstawił nam nie tylko swoje wina i specyfikę winiarstwa tokajskiego, ale też opowiedział o swojej współpracy z Polską. Po drodze do miasta Tokaj zatrzymaliśmy się w pięknej winnicy Disznókö, która jest jednym z symboli przemian winiarstwa tokajskiego po roku 1989. W Tokaju trafiliśmy na kulminację regionalnego święta winobrania, którą jest uroczysta parada winiarzy. Zwieńczeniem naszego programu było spotkanie w Tarcal, gdzie czekali na nas przyjaciele z lokalnego stowarzyszenia "winno-kulturalnego". Naszą gospodynią była przewodnicząca stowarzyszenia i gwiazda winiarstwa węgierskiego, Stephanie Berecz. Przy gorącym posiłku i znakomitym winie z jej winiarni Kikelet rozmawialiśmy o projektach, jakie realizują nasze stowarzyszenia. Wróciliśmy do Muszyny z wieloma pomysłami na zacieśnienie naszych kontaktów z Tokajem. Naszym przewodnikiem po winiarskich tradycjach Tokaju był Gabriel Kurczewski, członek zarządu SPAM, wybitny znawca tokajskich win.

Wrzesień 2016

Z głębokim żalem żegnamy naszego serdecznego przyjaciela Tomka Szymańskiego, który zmarł nagle w piątek 9 września. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Bez niego trudno byłoby zorganizować jakiekolwiek wydarzenie w willi "Wanda" - był obecny we wszystkich naszych almanachowych przedsięwzięciach, zawsze chętny do pomocy przy realizacji nawet najbardziej szalonych pomysłów. Cichy, skromny, zawsze w cieniu, choć tak dla nas ważny. Znaliśmy się 30 lat, które teraz wydają się mgnieniem oka....

Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. To nieprawda. Tomka nikt nigdy nie zastąpi...

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny ustanawia stypendium im. Tomka Szymańskiego.

W Krynicy-Zdroju gościł kilka dni temu Teatr Odwrócony z dramatem Stanisława Wyspiańskiego "Warszawianka". Przedstawienie miało miejsce w hali nieczynnego dworca kolejowego. Dwie z tegorocznych stypendystek Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, Marzena Niedzielska-Pawliszak i Katarzyna Marczyk, brały udział w spektaklu. Oto ich pełna emocji relacja: Pobierz...

W siedzibie redakcji "Almanachu Muszyny" miało miejsce podpisanie umów między Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny a stypendystami, którzy w roku szkolnym/akademickim 2016/2017 otrzymywać będą wypłaty z konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Uczniowie i absolwenci muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, a także trójka młodych muzyków, którzy podjęli naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu, zobowiązali się do dobrej nauki i aktywności społecznej. Spotkanie zaszczyciła obecnością dyrektor LO, Izabela Łabuś. W inauguracji roku szkolnego w muszyńskim Liceum udział wzięła Renata Trela, a w szkole Muzycznej w Krynicy Agata Szymańska, które w imieniu zarządu SPAM przedstawiły stypendystów i poinformowały o kontynuacji programu stypendialnego.

Sierpień 2016

Za nami V jubileuszowy Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu - było wspaniale, piękne widoki i cudowna atmosfera na trasie, uczestnicy od Chorwacji na południu po Bartoszyce na północy. Dziękujemy wszystkim cyklistom, a szczególnie pilotom odcinków specjalnych: Piotrkowi Hołowni, Zbyszkowi Kmietowiczowi i Reni Kopacz oraz za organizacyjne wsparcie Krzysiowi i Reni Trelom oraz Jarkowi Hansowi! Foto na: https://www.facebook.com/rowerowadolinapopradu/

Lipiec 2016

Nasza działalność na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń historii lokalnej została dostrzeżona przez kapitułę Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa. Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", otrzymała II nagrodę, której finansową część przeznaczyła na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Zobacz: http://www.malopolska.pl/aktualnosci/bez-kategorii/doceniono-tych-ktorzy-dbaja-o-lokalna-kulture

W niedzielę 3 lipca br. w muszyńskim Dworze Starostów miała miejsce uroczysta promocja specjalnej edycji "Almanachu Muszyny", o którego zawartości opowiedziała redaktor naczelna Bożena Mściwujewska-Kruk. Następnie Witold Kaliński, przewodniczący Komitetu Stypendialnego, przedstawił uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, którzy w roku szkolnym/akademickim 2016/2017 otrzymają stypendia z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Dyrektor LO Izabela Łabuś zaprezentowała wyniki badań na temat losów stypendystów SPAM. Członkini zarządu SPAM Katarzyna Kucia-Garncarczyk przedstawiła Izabelę Wilas, tegoroczną maturzystkę, która z naszej rekomendacji weźmie udział w Międzynarodowym Forum Młodych Liderów w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Kolejnym punktem programu był koncert stypendystów muzycznych. Zagrali: Karol Kieta (akordeon), Jakub Cieśla (fortepian) oraz Joachim Drab (skrzypce). Artystów zapowiedziały Agata Szymańska, skarbnik SPAM, i Katarzyna Główczyk, nauczycielka w Szkole Muzycznej w Krynicy i była nasza stypendystka. Na zakończenie spotkania toczyły się długie rozmowy Przyjaciół "Almanachu" przy kawie i słodyczach.

1 lipca 2016 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu wręczona została doroczna Honorowa Nagroda "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego w IX edycji Nagrody. Kapituła obradowała w składzie: Leszek Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego - oddział Nowy Sącz, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", profesor dr hab. Julian Dybiec, członek zespołu redakcyjnego "Almanachu Łąckiego" oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Januszowi Hetmańczykowi za książkę Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka. Wydawca: Stowarzyszenie "Brynica" w Dobieszowicach. Pobierz więcej….

 

 

-------------------- POPRZEDNIE, ARCHIWALNE INFORMACJE -----------------

 

--
ALMANACH MUSZYNY DLA MAŁEJ OJCZYZNY 1991 - 2015

---------------------------

1610-08-17 W obozie pod Smoleńskiem król Zygmunt III Waza nadał przywilej szlachectwa Janowi Krynickiemu. Osoby o tym nazwisku występują na terenie historycznego państwa muszyńskiego. W Muszynie na cmentarzu znajduje się kaplica Krynickich. Nobilitacja została zatwierdzona na Sejmie Warszawskim konstytucją z 19.II.1613 roku. Nadano mu przy tym herb Korab odm.
1634-08-17 Kardynał Jan Olbracht (Albert) biskup krakowski powierzył, w oparciu o dawniejsze nadanie, swojemu dworzaninowi Janowi Weglikowskiemu wójtostwo tylickie, zobowiązując Jana Bedleńskiego, starostę muszyńskiego i innych "aby mu się nie warzyli przykrości czynić".
1880-08-17 Dekretem dziedzictwa poletko, na którym na Folwarku stoi kapliczka św. Floriana, po śmierci Zuzanny primo voto Tlałka, przypadło Józefie córce Marianny z Halkiewiczów. Jej córka Maria była żoną Jędrzeja Homy. W ten sposób poletko z kapliczką z rąk Tlałków przeszło w ręce Homów.
1942-08-17 W rezultacie "wsypy" do niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu i Ravensbruck wywieziono zaangażowanych w przerzuty Polaków przez miejscowości w Dolinie Popradu w kierunku na Węgry: Stanisława Janika, prawnika z Krosna właściciela willi "Rydz" na Polskiej Łopacie, Paulinę i Grzegorza Bieleckich, właścicieli willi "Żorlina" oraz byłego strażnika granicznego Józefa Adamowicza.
NASZE ROCZNIKI

Almanach Muszyny jest rocznikiem wydawanym społecznie od roku 1991 pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Almanach ma numer ISSN 1234-6276. Nakład wynosi 1000 egzemplarzy. WERSJE ELEKTRONICZNE PDF


rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 20004

rok 2003

rok 2002

rok 2001

rok 2000

rok 1999

rok 1998

rok 1997

rok 1996

rok 1995

rok 1994

rok 1993
 
rok 1992

rok 1991
 

*

Co, gdzie, kiedy ? Kalendarz imprez w regionie

19.08.2017 - Burmistrz Krynicy-Zdroju, Prezes Uzdrowiska Krynicy-Żegiestów, SPAM - Willa Patria w Krynicy-Zdroju - godz: 17:00
Na fortepianie Jana Kiepury zagra Agnieszka Zahaczewska-Książek, długoletnia stypendystka Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Koncert tej wybitnej pianistki towarzyszyć będzie finisażowi wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą", autorstwa Karoliny Grobelskiej. - RK
02.09.2017 - SPAM - Willa Wanda - godz: 10:00
Podpisanie umów stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018 w ramach XIX edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. - Ryszard
17.09.2017 - Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju - Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju -
Do 17. września: Wystawa "Józef Lizoń - rzeźbiarz z Rogów". - Rena
07.10.2017 - SPAM - Muszyna-Tokaj - godz: 06:06
II wyprawa SPAM do Tokaju w ramach współpracy z Towarzystwem Kulturalnym z Tarcal (Węgry). Realizujemy wspólny program "Reaktywujemy szlak winny Muszyna-Stara Lubowla-Tokaj". Naszym przewodnikiem po historycznym Spiszu, Szaryszu, Zemplinie i Tokaju będzie dr hab. Tadeusz M. Trajdos, profesor IH PAN, członek SPAM. - Ryszard
14.10.2017 - SPAM i Partnerzy z Piwnicznej - Muszyna - Piwniczna - godz: 14:00
II uroczyste i aktywne zakończenie letniego sezonu rowerowego w Dolinie Popradu w Piwnicznej. Program: 11:30 - wyjazd rowerzystów z Rynku w Muszynie. 14:00 - planowany przyjazd do Piwnicznej (Baseny na Radwanowie), uroczyste przywitanie rowerzystów (kapela góralska). Na miejscu przewidziano ciepły poczęstunek, małą wystawę zdjęć, a także krótkie rowerowe slajdowisko. - Ryszard
01.01.2018 - SPAM - Muzeum Państwa Muszyńskiego - godz: 17:00
Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny z Polski i Słowacji połączone z koncertem stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. - Ryszard

 

 


 

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2017 - Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59